IZGLĪTĪBAS CENTRS «KaSKaD»

Licencēts izglītības centrs «KaSKaD» veic apmācību sekojošās programmās:

Personu un īpašuma aizsardzība

Licencēts izglītības centrs «KaSKaD» veic apmācību sekojošās programmās:

Nosaukums IP kods Stundu skaits
Personu un īpašuma aizsardzība

Apsardzes darbs

20P 861 001

2OT861 001

84 st.

480 st.

Izglītības programmā ietverto mācību priekšmetu apgūšanu nodrošina kvalificēti pasniedzēji, kuriem ir teicamas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas konkrētajos pasniedzamajos mācību priekšmetos. Pēc nepieciešamības tiek plānota pedagogu profesionālā pilnveide. Pedagogi ir motivēti pašizglītībai un tālākizglītībai, tie seko līdzi jaunākajai metodikai, mācību literatūrai un pielieto to ikdienas praksē.

Kursu programmā:

  • Sagatavošanas kurss kvalifikācijas eksāmenam ieroču un munīciju apritē. Pēc kursa beigšanas tiek izsniegta apliecība par kursa noklausīšanos.
  • Pirmās palīdzības kurss. Pēc kursa beigšanas tiek izsniegta apliecība par kursa noklausīšanos.

Sadarbībā ar SIA «QUANTRUM»

Fiziskā apsardze

Fiziskā apsardze SIA «QUANTRUM»

Tehniskā apsardze

Tehniskā apsardze SIA «QUANTRUM»

Ostas iekārtu apsardze

Ostas iekārtu apsrdze SIA «QUANTRUM»

Masu pasākumu apsardze

Masu pasākumu un saietu apsardze

Transporta apsardze

Transporta līdzekļu apsardze un pavadīšana

Kursu programma pieejama jau tagad !