KONTAKTPERSONA INFORMĀCIJAS SNIEGŠANAI IESTĀDĒ PAR COVID-19

Kārtības prasību ieviešanu un uzraudzību veic:
Profesionālās tālākizglītības un pilnveides iestādes “Kaskad” direktors Sergejs Kosorotovs
e-pasts: kaskad-4@inbox.lv , tālr. 26582076

Saziņa tiek organizēta iestādes mācību procesa grupā ”Whatsapp”. Par saziņu ar
izglītojamajiem atbildīgi iestādes darbinieki.