Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde „KASKAD” (turpmāk izglītības iestāde „KASKAD”) ir dibināta 2014.gada 04.novembrī. Izglītības iestādes „KASKAD” dibinātājs ir juridiskā persona Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „KASKAD-4”. Mācību centrs ir reģistrēts Izglītības iestāžu reģistrā 2014.gada 08. janvārī, izglītības iestādes reģistrācijas apliecības numurs Nr. 3360802089.

Izglītības iestādes „KASKAD” darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, citi izglītības iestādes spēkā esoši darbību reglamentējošie normatīvie akti un izglītības iestādes Nolikums, kuru apstiprinājis Dibinātājs.

Mācību procesa sekmīgai īstenošanai, izglītības iestāde „KASKAD” nomā telpas Rīgā, Tallinas ielā 95-206, 2.stāvā. Ar telpu izīrētāju noslēgts LR likumdošanai atbilstošs ilglaicīgs telpu īres līgums. Mācību telpa atbilsts prasībām, lai īstenotu izglītības programmu saskaņā ar profesiju standartu prasībām un varētu nodrošināt kvalitatīvu izglītošanas procesu.

Viena no svarīgākajiem mācību centra prioritātēm ir maksimāli sagatavot izglītojamos profesionālajai darbībai konkrētajā specializācijā. Tiek pievērsta pastiprināta uzmanība praktiskajai profesionālajai sagatavotībai, izglītojamie tiek pastiprināti informēti par darba iespējām atbilstošajā nozarē.

Izglītības iestāde sadarbojas ar vairākiem uzņēmumiem un organizācijām, kas darbojas apsardzes jomā un piedāvā profesionālās tālākizglītības programmu izglītojamiem darbiekārtošanu un piedalās mācību programmu pilnveidošanā. (Apsardzes firmas “Quantrum”, «PL GROUP»,  „Latvijas Biznesa Drošības asociācija”).